Ajuntament de Benaguasil

marzo, 2018 Archive

PERFIL DEL CONTRATANTE VALENCIA

Procediment obert Pòlissa Responsabilitat Civil Patrimonial de l’Ajuntament de Benaguasil

Plec condicions tècniques -> 23/2/18 Plec condicions administratives -> 23/2/18 BOP -> 23/2/18 Sinistralitat -> 27/2/18 Acord...

6 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE

Procedimiento abierto Póliza Responsabilidad Civil Patrimonial del Ayuntamiento de Benaguasil

Pliego condiciones técnicas -> 23/2/18 Pliego condiciones administrativas -> 23/2/18 BOP -> 23/2/18 Siniestralidad -> 27/2/18...

6 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE VALENCIA

Obra d’execució de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 i canvi de sistema de reg en el Poliesportiu Municipal

Plec administratiu -> 23/2/18 Projecte -> 23/2/18 Informe tecnic sobre 2 -> 12/4/18 Anunci obertura sobre 3 -> 12/4/18 Informe...

5 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE

Obra de ejecución de sustitución del césped artificial del campo de fútbol 11 y cambio de sistema de riego en el Polideportivo Municipal

Pliego administrativo -> 23/2/18 Proyecto -> 23/2/18 Informe técnico sobre 2 -> 12/4/18 Anuncio apertura sobre 3 -> 12/4/18...

5 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE

Contrato servicio aplicaciones informáticas de gestión económico financiera, gestión electrónica de facturas y documentos contables, padrón de habitantes y gestión patrimonial.

Acta y propuesta mesa -> 29/5/18 Acta de audiencia -> 14/05/2018 Acta sobre 3 ->07/5/2018 Anuncio sobre 3 -> 18/4/18 Informe...

5 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE VALENCIA

Obra tram xarxa general sanejament Carrer València

Plec condicions tècniques -> 11/1/18   Plec condicions administrativas -> 11/1/18 Informe sobre 2 -> 11/1/18   Informe...

5 marzo, 2018

Read More

PERFIL DEL CONTRATANTE

Obra tramo red general saneamiento Calle Valencia

Pliego condiciones técnicas -> 11/1/18 Pliego condiciones administrativas -> 11/1/18 Informe sobre 2 -> 11/1/18 Informe...

5 marzo, 2018

Read More

Translate »